Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden (AV) - "Edersee Boxen" Verhuurder: Joachim Weber - Neufelder Weg 44 - 55543 Bad Kreuznach; E-mail: joachimweber77@gmail.com

1. Aankomst / Vertrek Aankomst is mogelijk vanaf 15.00 uur op de eerste boekingsdag. Op de dag van vertrek dient de box uiterlijk om 11.00 uur leeg te zijn, zodat de schoonmaakservice actief kan worden. Afwijkende aankomst- en vertrektijden kunnen persoonlijk en individueel met de verhuurder worden overeengekomen. Indien de huurder op de dag van aankomst om 22.00 uur niet verschijnt, wordt het contract beschouwd als beëindigd na een periode van 48 uur zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger kan dan vrij over het object beschikken. Een (proportionele) aflossing van de huur wegens vervroegd vertrek vindt doorgaans niet plaats.

2. Doe een wens Speciale verzoeken en aanvullende overeenkomsten zijn over het algemeen welkom. Deze moeten persoonlijk en individueel met de verhuurder worden overeengekomen.

3. Niet-rokers De Edersee Boxen zijn rookvrij. Roken is alleen buiten toegestaan

4. Dieren Huisdieren zijn alleen toegestaan ​​na persoonlijke en individuele overeenkomst.

5. Betaling Het huurcontract komt tot stand wanneer de aanbetaling op de rekening van de verhuurder is bijgeschreven. De aanbetaling van 20% van het huurbedrag is verschuldigd binnen zeven dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging. Nadat de aanbetaling is betaald, is het saldo 30 dagen voor vertrek verschuldigd. Als de betalingstermijnen niet worden gehaald, kan de verhuurder zich terugtrekken uit het contract. Het niet betalen wordt beschouwd als intrekking en geeft de huurder het recht om opnieuw te verhuren. Bijkomende kosten voor water, parkeerplaats, afval, energie worden niet in rekening gebracht. Het is niet toegestaan ​​een elektrische auto op te laden aan de boxen. Indien het stroomverbruik beduidend boven het gemiddelde ligt, wordt er een toeslag op de huurprijs gerekend. Voor elke boeking kan op ons verzoek een aanbetaling van € 200 worden gevraagd, samen met het saldo, dat na vertrek en inspectie door onze service wordt teruggegeven als er geen schade of overmatig vuil wordt gevonden.

6. Intrekking U kunt het contract op elk moment opzeggen. De intrekking dient schriftelijk te geschieden. Indien uw verblijf door een verbod op toeristische overnachtingen onmogelijk wordt, wordt de boeking kosteloos geannuleerd. Bij herroeping bent u verplicht ons de door ons geleden schade te vergoeden: vanaf de dag van de boekingsbevestiging door ons tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: geen vergoeding vanaf 3 maanden tot 6 weken voor aanvang huurperiode: bedrag borg vanaf 6 weken tot 4 weken voor aanvang huurperiode: 50% van de totaalprijs vanaf 4 weken tot 1 week voor aanvang van de huurperiode: 80% van de totale prijs Bij annulering binnen de week (7 dagen) voor aanvang van de huur dient de volledige reissom betaald te worden. De datum van ontvangst van uw annuleringsbericht telt. Reeds betaalde bedragen worden verrekend. Er kan gezorgd worden voor een vervangende persoon die uw contract aangaat onder de genoemde voorwaarden. Een schriftelijke melding is voldoende.

7. Verplichtingen van de huurder De huurder verplicht zich de gehuurde zaken (vakantiewoning, inventaris en buitenvoorzieningen) met zorg te behandelen. Indien tijdens de huur schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris ontstaat, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Reeds bij aankomst geconstateerde gebreken en beschadigingen dienen direct aan verhuurder te worden gemeld, anders is huurder aansprakelijk voor deze schade. Wij helpen u graag verder, maar voor het verhelpen van schade en defecten moet een redelijke termijn worden aangehouden. Claims van klachten die niet onmiddellijk worden gemeld, zijn uitgesloten. Ook klachten die de verhuurder aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning ontvangt, zijn uitgesloten van vergoeding. In het geval van een storing in de uitvoering is de huurder verplicht al het redelijke te doen in het kader van zijn wettelijke verplichting om de storing te helpen verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken. Op de dag van vertrek dienen de Edersee Boxen bezemschoon, vrij van afval en met een lege koelkast achtergelaten te worden. Denk eraan om alle persoonlijke bezittingen mee te nemen en de vaat schoon en gewassen op de planken of kasten te bewaren.

8. Privacy Om een ​​boeking te kunnen maken, is het noodzakelijk om uw contactgegevens te verstrekken. U hoeft alleen de met een asterisk gemarkeerde velden in te vullen (vul hier de verplichte velden in) en de gegevens met betrekking tot de boeking (bijv. verblijfsduur). We slaan ook uw boekingsdatum en -tijd op. Aanvullende informatie (vul hier optionele velden in) is niet verplicht. De gegevens die u op onze website verstrekt, inclusief eventuele opmerkingen, zijn persoonsgegevens en worden door ons verwerkt en gebruikt om de verwerking van de boeking en het verlenen van de gevraagde dienst te waarborgen. We gebruiken uw gegevens ook om u relevante informatie te verstrekken over de boeking of uw verblijf. De persoonlijke gegevens die tijdens de boeking worden verzameld, worden doorgestuurd naar de volgende derden: Smoobu GmbH - Smoobu.com is software voor verhuurders van vakantieappartementen Falckensteinstr. 48 10997 Berlijn Duitsland Link naar de gegevensbeschermingsvoorschriften van Smoobu: https://www.smoobu.com/de/datenschutz/

9. Aansprakelijkheid De aanbesteding is naar beste weten en overtuiging tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op het gehuurde door overmacht, door in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en door storm. Evenzo is er geen aansprakelijkheid in het geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen. De verhuurder helpt echter graag met het oplossen van de problemen (voor zover dit mogelijk is). Aansprakelijkheid van verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde speel- en sportuitrusting is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen in geval van diefstal of brand. De huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging.

10. Slotbepalingen Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische omschrijving. 100% correspondentie met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de uitrusting (bijv. meubilair), mits deze gelijkwaardig zijn. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve bepaling die de economische en juridische wil van de contractpartijen zo dicht mogelijk benadert. Het Duitse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.